Min tilgang

Helt overordnet er jeg optaget af at skabe sunde og konstruktive samspil, der tager hånd om alle parter – samtidig. Jeg er således på kærligheden og relationens side.

Det mentale landkort 

Når hverdagen eller visse relationer synes uklare, uhensigtsmæssige eller urimelige, kan det være svært på egen hånd at skabe det nødvendige overblik over virkeligheden. Hvad er op og hvad er ned? Her er det min erfaring, at vi med forståelse og genkendelse kan få skabt et mentalt kort over det landskab vi står i. Det alene er ofte en kæmpe lettelse… Samtidig er det også en hjælp til at finde vej og nå derhen, hvor vi gerne vil være. Et sådan mentalt kort, skaber vi sammen gennem vores samtaler. 

Samtaler hos mig

Jeg værdsætter den personlige kontakts betydning for en god og tryg oplevelse. Jeg holder fokus på hvordan nærvær, empati og tillid skaber grobund for de ønskede ændringer hos det enkelte menneske.

Jeg vil indimellem skrive lidt notater under vores sessioner – disse håndskrevne noter er udelukkende til mit eget brug, overblik og som forberedelse til fremtidige samtaler med dig/jer. Alle notater opbevarer jeg forsvarligt og i anonym form.

 

Tavshedspligt

Jeg har fuld tavshedspligt. Det betyder, at alt, hvad du fortæller mig, er fortroligt. Jeg laver således ingen offentlig registrering.

Jeg refererer udelukkende til mine klienter i en faglig kontekst f.eks. i forbindelse med min egen supervision eller uddannelse og da altid i anonymiseret form.

Jeg har dog ikke tavshedspligt i tilfælde, hvor jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre.

Du kan bestille tid ved at ringe eller sms’se til:

23 36 44 47

Hvis du er i tvivl om jeg kan hjælpe dig, kan vi tage en gratis uforpligtende samtale på telefonen.